Plan zajęć

PONIEDZIAŁEK - MARTYNA WÓJCIKA

GRUPA 1 16.20-17.20

GRUPA 2 17.30-18.30

WTOREK - MARTA NIEDŹWIEDŹ

GRUPA 1 16.20-17.20

GRUPA 2 17.30-18.30

ŚRODA - MARTYNA WÓJCIKA

GRUPA 1 16.20-17.20

GRUPA 2 17.30-18.30